งานประชุม-จัดเลี้ยง

Venue Wide (m.) Long (m.) Theatre Classroom Buffet Cocktail Chinese Dinner
ห้องชรินทร 14.00 32.00 - - 350 500 400
สุพรรณหงส์บอลรูม 1 18.50 24.00 370 180 250 400 270
สุพรรณหงส์บอลรูม 2 13.00 16.00 200 100 120 200 150
สกายบอลรูม 18.50 40.00 700 400 500 800 550
ห้องบุศรา 11.00 13.00 100 60 70 130 80
ห้องธารา 7.50 12.00 60 30 50 50 50
ห้องประชุมบริหาร 6.0 7.00 - 15 - - -
ห้องมัธนา 15.00 22.50 150 80 150 250 200
ห้องเอเวอร์กรีน 16.50 24.00 150 250 220 300 250
สระว่ายน้ำ 16.50 21.50 - - 200 300 250
สกายบอลรูม 16.50 21.50 350 180 250 350 280