ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ

Guest Room Features

 • A 32" flat screen television
 • Bathroom with shower
 • Complimentary drinking water daily
 • Hairdryer (request)
 • Hot water (on floor)
 • Individual air-conditioning control
 • Twin bed
 • Related Rooms