ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

 • Alexander Hotel Bangkok : ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

  ห้องซูพีเรีย ดีลักซ์

Guest Room Features

 • A 32" flat screen television
 • Bathroom with shower and bathtub
 • Complimentary drinking water daily
 • Hairdryer (request)
 • Hot water (on floor)
 • Individual air-conditioning control
 • Double bed
 • Related Rooms