งานประชุม-จัดเลี้ยง

Meeting Information

ห้องรับรองกับกลิ่นอายความเป็นไทย มีให้เลือกหลากหลายขนาด เหมาะสำหรับทั้งการจัดประชุมสัมมนา การรับรองแขกคนสำคัญ และการจัดงานรื่นเริง สามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่  15-700 คนด้วยกัน

Venue Wide (m.) Long (m.) Theatre Classroom Buffet Cocktail Chinese Dinner
ห้องชรินทร 14.00 32.00 - - 250 400 300
ห้องสุพรรณหงส์ 1 18.50 24.00 300 180 200 300 250
ห้องสุพรรณหงส์ 2 13.00 16.00 250 100 120 150 150
สุพรรณหงส์บอลรูม 18.50 40.00 600 400 350 500 490
ห้องบุศรา 11.00 13.00 60 50 50 70 70
ห้องธารา 7.50 12.00 60 30 40 50 50
ห้องประชุมบริหาร 6.0 7.00 - 15 - - -
ห้องมัธนา 15.00 22.50 70 50 100 150 150
ห้องเอเวอร์กรีน 16.50 24.00 250 150 200 250 250
สระว่ายน้ำ 16.50 21.50 - - 100 200 150
เอ็กเซ็คคูทีฟ เลาท์ - - - - 30 30 30
ห้องสกาย 16.50 21.50 280 180 200 250 250
ห้องคลาวด์ - - 80 60 120 200 150
ห้องรับรอง 1 - - - - - - -
ห้องรับรอง 2 - - - - - - -