งานประชุม-จัดเลี้ยง

Meeting Information

ห้องรับรองกับกลิ่นอายความเป็นไทย มีให้เลือกหลากหลายขนาด เหมาะสำหรับทั้งการจัดประชุมสัมมนา การรับรองแขกคนสำคัญ และการจัดงานรื่นเริง สามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่  15-700 คนด้วยกัน

Venue Wide (m.) Long (m.) Theatre Classroom Buffet Cocktail Chinese Dinner
ห้องชรินทร 14.00 32.00 - - 350 500 400
สุพรรณหงส์ 1 18.50 24.00 300 180 200 250 230
สุพรรณหงส์ 2 13.00 16.00 250 100 120 150 150
สุพรรณหงส์บอลรูม 18.50 40.00 600 400 350 400 400
ห้องบุศรา 11.00 13.00 100 60 70 80 80
ห้องธารา 7.50 12.00 60 30 50 50 50
ห้องประชุมบริหาร 6.0 7.00 - 15 - - -
ห้องมัธนา 15.00 22.50 120 60 100 150 120
ห้องเอเวอร์กรีน 16.50 24.00 250 180 180 200 200
สระว่ายน้ำ 16.50 21.50 - - 200 300 250
สกายบอลรูม 16.50 21.50 280 180 250 250 220
สกาย 2 - - 80 60 150 120 100
ห้องรับรอง 1 - - 20 - - - -
ห้องรับรอง 2 - - 10 - - - -